Miesiąc: październik 2009

Do pamięci o tych, którzy odeszli, zwłaszcza o wybitnych i zasłużonych Polakach, którzy walczyli o wolność i tworzyli genialne dzieła – wezwał prymas Polski, kardynał Józef Glemp w orędziu telewizyjnym, wygłoszonym w przededniu dnia Wszystkich Świętych.

Read more