Miesiąc: wrzesień 2011

Realistyczna forma i socjalistyczna treść, zgodne z ideami marksizmu i leninizmu – takie kryteria twórcze obowiązywały w czasach stalinizmu artystów zarówno w ówczesnym Związku Radzieckim, jak i na kontrolowanych po wojnie przez ZSRR terenach Europy Środkowej.

Read more