Abp Kazimierz Nycz podczas warszawskich uroczystości Bożego Ciała stwierdził, że niepokojące jest obniżenie etosu uprawianej polityki, a język publicznej debaty jest przerażający. To tylko niektóre przejawy głębokiego kryzysu – ocenił.