Do CBA trafił wniosek o wszczęcie postępowania przygotowawczego w sprawie ustalenia, czy doszło do popełnienia przestępstwa korupcji przez p.o. prezesa TVP Piotra Farfała. Do ABW skierowane zostało zawiadomienie o naruszeniu przez niego przepisów ustawy o ochronie informacji niejawnych.