W Olsztynie nieznani sprawcy sprofanowali płaskorzeźbę upamiętniającą 140. rocznicę urodzin Józefa Piłsudskiego, Ktoś oblał tablicę czerwoną farbą, a pod nią, na ścianie budynku namalowano czarną farbą napis „dyktator”.