Dyrektor Centralnej Komisji Egzaminacyjnej na własną rękę uprościł tematy wypracowań z WOS i polskiego. Egzaminatorzy: – Oceny będą niesprawiedliwe