Po wejściu do strefy euro Słowacy coraz częściej dokonują zakupów w Polsce. W maju przejście graniczne w Chyżnem przekroczyło 25O tysięcy osób. Słowackie media piszą o prawdziwych najazdach na polskie przygraniczne miasteczka.