Zwolennicy Mir-Hosejna Musawiego przez Twitter zwoływali się na wiec. Ten i inne serwisy społecznościowe to obecnie nie tylko sposób porozumiewania się dla Irańczyków. ale i ważne źródło wiedzy o sytuacji w Teheranie. Irańskie władze zablokowały mediom dostęp do informacji: dziś agencje nie opublikowały żadnych nowych zdjęć.