Gwałty, bicie i upokarzanie dzieci były powszechną praktyką w irlandzkich instytucjach kościelnych prowadzonych przez księży i siostry – wynika z ujawnionego dziś rano raportu rządowej Komisji ds. Przemocy wobec Dzieci. W latach 1930 – 1990 w instytucjach tych wychowywało się ok. 30 tysięcy dzieci.