Kataryna, znana blogerka polityczna, przesłała redakcji „Dziennika” sprostowania – jej zdaniem – nieprawdziwych informacji opublikowanych na łamach gazety. „Dziennik” w ubiegłym tygodniu opublikował dane umożliwiające identyfikację blogerki. Redaktor naczelny „Dz” wciąż broni tej decyzji: – Jeśli zechcemy, każdego możemy ujawnić…