A nie jest – powiedział marszałek Bronisław Komorowski, odnosząc się do zakazu organizowania w Sejmie konferencji m.in. partii pozaparlamentarnych.