Korzystała z danych osobowych klientów. Policjanci ustalili, że sporządziła około 250 fałszywych umów kredytowych