Przedstawiciele stoczniowej „Solidarności” postawili dziś warunek, że w debacie mogą uczestniczyć reprezentanci tylko dwóch z czterech działających w zakładzie związków zawodowych. To postawiło pod znakiem zapytania przygotowywanego od tygodnia spotkania.