Angela Merkel zaatakowała eurosceptyków, którzy „odrzucają Traktat Lizboński”. Wychwalała natomiast „dalsze rozszerzenie” Unii Europejskiej.