Niemiecka prasa krytycznie ocenia wypowiedzi papieża podczas pierwszego dnia wizyty w Izraelu. Według niemieckich komentatorów, potępienie antysemityzmu przez Benedykta XVI było zbyt ogólnikowe i bezosobowe. W podobnym tonie wypowiadają się komentatorzy dzienników w Izraelu.