Ceglaną kryptę odkryto w XIV-wiecznym kościele św. Mikołaja w Gniewie. Leżą w niej prawdopodobnie Achacy Cemma i jego żona Anna Zofia Radziwiłłówna oraz ich syn