Po kończącym się szczycie w Brukseli pozycja Jerzego Buzka w walce o fotel przewodniczącego PE jest silniejsza. Może on liczyć na poparcie większej liczby europosłów niż Mario Mauro.