Dziś TVP po raz pierwszy wyemitowała audycja wyborcze w bezpłatnych blokach. Małe, mające niewielkie szanse na przekroczenie progu komitety postawiły w większości na kampanię negatywną, skupiającą się na dezawuowaniu konkurencji. Większe, z wyjątkiem SLD, podkreślały swoje mocne strony. Pozytywnym zaskoczeniem była audycja PSL-u.