O pierwszym w Kanadzie zgonie na grypę A/H1N1 poinformowały władze sanitarne.