– Łódzka prokuratura postawiła znanemu producentowi filmowemu Lwu Rywinowi zarzut nakłaniania Konrada T. do wręczenia 400 tys. zł lekarzom, od których zależała decyzja o odroczeniu mu wykonania kary – donosi „Gazeta Wyborcza”. – To absurd – mówi adwokat Rywina.