Najgorsze korporacyjne wzroce ( w tym menagerowie) przyszły do TP z PTK.