Zarząd regionu gdańskiego NSZZ „Solidarność” postanowił o nieorganizowaniu 4 czerwca manifestacji pod Pomnikiem Poległych Stoczniowców w Gdańsku.