Redaktor naczelny „Gazety Polskiej” wygrał batalię o swoje stanowisko. Odejścia Tomasza Sakiewicza domagał się prezes „Niezależnego Wydawnictwa Polskiego”, które wydaje tygodnik. Dziś kadencja Janusza Miernickiego wygasła a akcjonariusze wybrali na jego następcę Sakiewicza.