Pokrywę dziecięcego sarkofagu z 2 połowy II w. n.e. odnaleziono podczas prac porządkowych prowadzonych na terenie ogrodu Zamku Królewskiego. Tymczasem zdekompletowany sarkofag od ponad 60 lat znajduje się w zbiorach Muzeum Narodowego i jest teraz prezentowany w Galerii Sztuki Starożytnej.