W Polsce jest eurosceptyczna, a nawet wroga wobec intergarcji europejskiej. Ale okazuje się, że Libertas to wieloryb, który karmi się politycznym planktonem, a jego szef, Declan Ganley jest cynikiem, któremu z każdym jest po drodze