Skazany nosiciel HIV Tomasz S. jest nadal na wolności, bo na policję nie dotarł nakaz jego doprowadzenia do aresztu. Pismo gdzieś krąży między jedną instytucją a drugą.