Miejska Komisja Architektoniczno-Urbanistyczna zatwierdziła ostateczną koncepcję Szkieletora. Budynek ma być gotowy do 2012 roku