Opóźnia się włączenie Polski do programu ruchu bezwizowego do USA, dzięki któremu bez wiz podróżują już obywatele nawet takich krajów jak Czechy, Łotwa i Słowacja. To wskutek opieszałości jednej z agend rządu amerykańskiego.