Kandydaci noszący nazwiska znanych polityków mogą być pewni, że dzięki nim zdobędą więcej głosów. I tak na Śląsku startuje Geringer de Oedenberg, ale nie Lidia, tylko Henryk, a na Pomorzu Marek Biernacki z PO. Ale to nie „ten” Marek Biernacki z PO.