Incydent w czasie trwania Nocy Muzeów. Lech Dymarski, dyrektor Muzeum Walk Niepodległościowych, złożył w sobotę doniesienie na policję w sprawie zniknięcia z placu Wolności plenerowej wystawy poświęconej powstaniu wielkopolskiemu, którą zorganizowało jego muzeum