Według wicepremiera Grzegorza Schetyny orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego jednoznacznie rozstrzygnęło, że za politykę zagraniczną odpowiada rząd. Zdaniem wicepremiera kontynuowanie pracy nad ustawą kompetencyjną jest bezprzedmiotowe.