„Nie mam zamiaru umrzeć na raka” – napisał w skardze do Sądu Rejonowego w Lublinie jeden z więźniów dowożonych na rozprawy. Jak twierdzi, policjanci z konwoju palą w jego obecności.