Portugalia przyjmie dwóch lub trzech więźniów z likwidowanej amerykańskiej bazy wojskowej Guantanamo na Kubie – zadeklarował portugalski minister spraw zagranicznych Luis Amado.