Służba Wywiadu Wojskowego zapewnia, że już dzień po tym, jak chor. Stefan Zielonka zakończył zwolnienie lekarskie i nie stawił się w pracy, podjęto działania wyjaśniające. Oświadczenie jest następstwem komentarzy medialnych, w których wyrażano opinie, że sprawą zajęto się zbyt późno, a bezpieczeństwo państwa mogło być zagrożone.