Prezydent wetuje dwie ustawy i oczekuje, że Ministerstwo Spraw Zagranicznych będzie z nim konsultowało kandydatów na ambasadorów, a premier będzie dotrzymywał słowa.