Masz łatwy do zapamiętania numer telefonu komórkowego na kartę? To lepiej go zarejestruj u operatora, inaczej ktoś ci go może ukraść i wystawić na aukcję